ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ / ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ

Ως γενική αρχή, σας ενημερώνουμε ότι όλα τα είδη που αναφέρονται στην ιστοσελίδα μπορούν να αποσταλούν στη διεύθυνση που επιθυμεί ο αγοραστής μέσω μεταφορικής εταιρείας ή εταιρείας courier με τις οποίες συνεργάζεται η εταιρεία μας.

Με δεδομένο όμως ότι κάποια από τα είδη μας (π.χ.  προϊόντα ξυλείας) απαιτούν ιδιαίτερη αντιμετώπιση, πέραν της πιο πάνω επιλογής, παρέχονται στον αγοραστή δύο ακόμα δυνατότητες:

  1. Να παραλάβει τα είδη που αγοράζει από τις εγκαταστάσεις μας με ίδια μέσα
  2. Να επικοινωνήσει μαζί μας και να συνεννοηθεί για τον τρόπο παραλαβής έχοντας τη δυνατότητα να επιλέξει εκείνος τη μεταφορική εταιρεία που επιθυμεί.

Παραδόσεις εντός Αττικής

Οι αποστολές μας μέσω των συνεργαζόμενων μεταφορικών εταιρειών καλύπτουν παραδόσεις εντός των ορίων της Περιφέρειας  Αττικής.  Αποστολές εκτός των ορίων αυτών γίνονται είτε μέσω των τοπικών πρακτορείων είτε κατόπιν επικοινωνίας και συνεννόησης με τον ενδιαφερόμενο αγοραστή.

Χρόνοι παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης, για τα περισσότερα από τα είδη, μας κυμαίνεται μεταξύ δύο και τεσσάρων εργάσιμων ημερών.

Για είδη που απαιτούν κάποια επεξεργασία εκ μέρους μας, ο χρόνος παράδοσης μπορεί να είναι μεγαλύτερος ή να χρειαστεί επικοινωνία με τον ενδιαφερόμενο αγοραστή.

Ειδικά για τα δάπεδα Laminate ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται περίπου σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες .  

Κόστος αποστολής

Γενικά, το κόστος αποστολής υπολογίζεται, σύμφωνα με τους κανόνες των περισσότερων μεταφορικών εταιρειών, με βάση  το βάρος ή το ογκομετρικό βάρος, όποιο είναι μεγαλύτερο.

Το ογκομετρικό βάρος προκύπτει από τον τύπο:  (Μήκος x Πλάτος x Ύψος)/5000  με τις διαστάσεις να υπολογίζονται σε εκατοστά.

Σε ορισμένα είδη όπου η εταιρεία μας έχει εξασφαλίσει προνομιακές,  ισχύει ειδική τιμολόγηση.

Σε κάθε περίπτωση, σε αγορές που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, το κόστος αποστολής εμφανίζεται στο καλάθι αγορών με την καταχώριση του ταχυδρομικού κώδικα της διεύθυνσης αποστολής, με τη δυνατότητα ο πελάτης να επιλέξει ανάμεσα σε:

  • Παραλαβή από τις εγκαταστάσεις μας με μηδενικό κόστος
  • Μετά από επικοινωνία και συμφωνία όπου συμφωνείται ο τρόπος και το κόστος μεταφοράς καθώς και ο τρόπος πληρωμής τους
  • Μέσω courier όπου το κόστος είναι ήδη υπολογισμένο όπως αναφέρεται πιο πάνω

 

Δωρεάν αποστολές

Σε ορισμένες περιπτώσεις και ειδικότερα για συνολικές αγορές ή αγορές ανά είδος ανώτερες συγκεκριμένου ορίου, η αποστολή γίνεται δωρεάν. Αυτό, είτε αναφέρεται στη σελίδα του είδους είτε ανακοινώνεται ως ειδική προσφορά.

Ανωτέρα βία

Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης, που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητά της ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και, ως εκ τούτου, δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση.

Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών ή συνεργατών (μεταφοράς / παραγωγής), κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές.

Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των δύο (2) μηνών, η σύμβαση πώλησης μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση. Εάν ο Πελάτης κρίνει ότι δεν έχει πλέον συμφέρον από την εκτέλεση της παραγγελίας, δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση πώλησης και η εταιρεία υποχρεούται να του επιστρέψει το τίμημα καθώς και κάθε άλλο ποσό που είχε πληρωθεί στο πλαίσιο της σύμβασης πώλησης.