ΞΥΛΕΙΑ

Διαθέτουμε περισσότερους από 100 ετοιμοπαράδοτους κωδικούς προϊόντων που περιλαμβάνουν μασίφ ή σύνθετη ξυλεία (ελάτης, πεύκης, οξιάς), μεγάλη ποικιλία πατωμάτων, κόντρα πλακέ, μελαμίνες, μοριοσανίδες, MDF κλπ. 

Είδη ξυλείας

 • Έλατο
 • Πεύκο

Επεξεργασία

 • Κοπή
 • Πλάνισμα
 • Εμποτισμός

Επιφάνειες

 • Κόντρα πλακέ
 • Μελαμίνη
 • MDF
 • OSB
 • NOVOPAN

Μορφές

 • Τράβα
 • Σκεπόξυλο
 • Δοκάρι
 • Μαδέρι
 • Λατάκι
 • Καδρόνι
 • Τάβλα
 • Μισόταβλα
 • Πηχάκι

Προϊόντα ξύλου

Προφίλ

 • Αρμοκάλυπτο
 • Γωνιά τοίχου
 • Καβίλια
 • Κοντάρι
 • Κορδόνι
 • Κορνίζα
 • Κουπαστή
 • Μετώπη
 • Μπινί
 • Περβάζι
 • Σοβατεπί
 • Ταβανογωνιά
 • Τζαμοπήχη
 • Τραβέρσα

Επιφάνειες

 • Δάπεδο
 • Επένδυση
 • Ραμποτέ
 • Πάτωμα
 • Παρκετόξυλο
 • Περίφραξη

Λοιπά είδη

 • Κάγκελο
 • Καφασωτό
 • Τελάρο καφασωτού
 • Πάγκος
 • Ροζέτα
 • Στεγάκι